علوم دبستان مبحث گوناگونی گیاهی

حجم فایل : 4.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا علوم چهارم دبستان

مبحث : گوناگونی گیاهی
دانشمندان گیاهان را بر اساس شباهت و تفاوت هایشان طبقه بندی می کنند . قسمت های مختلف یک گل :
1-مادگی
2-پرچم
3-گلبرگ
4-کا سبرگ از گل تا دانه :
دانه های گرده که داخل گل هستند از پرچم بر روی مادگی منتقل می شوند.این را عمل گرده افشانی می گویند.
گاهی باد جانوران و انسان به عمل گرده افشانی کمک می کنند.
معمولا پس از گرده از گرده افشانی قسمتی از مادگی به میوه تبدیل می شود.
دانه در درون میوه تشکیل می شود. از دانه تا گیاه :
دانه رشد می کند و یک گیاه جدید را به وجود می آورد.
از یک دانه ی با قلا یک گیاه باقلا و از یک دانه ی کاج یک درخت کاج به وجود می آید .(به این گیا هان گیاهان دانه دار می گویند.) گیاهان بدون دانه :
بیشتر گیاهان بدون دانه (خزه و سرخس )در مکان های مرطوب رشد می کنندو این گیاهان هاگ دارند و با هاگ تو لید مثل می کنند. سهم شما در حفاظت و نگه داری گیاهان:
1- من شاخه های درخت و گل ها را نمی شکنم
2- هیچ گاه روی درخت یادگاری نمی نویسم. پایان...